سرکار خانم فاطمه شیرزادی
تهیه کننده موسیقی که البته مدرس و استاد زبان انگلیسی در بالاترین سطح می باشند با ورود به سبک پاپ با نام برند ساریا ترک های مختلفی

با دو خواننده خود(مهدی و آرش) ارائه کرد،اولین کار بنام خوش سفری سروصدای زیادی کرد و همونجا توجه همه به این گروه جلب شد،البته در

حیطه های مختلفی از جمله حمایت از ترانسراها دکلماتورها،نوازندگان و… فعالیت تاثیرگذاری دارد.

ایشان همیشه دغدغه استعدادهای داشت که دیده نشده بودند،همچنان در پی استعدادهایی می باشد تا به مردم معرفی کند . او تنها یک شعار

بزرگ دارد : موفقیت تک تک آدمها لذت زندگی من می باشد. 


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد میشود