مهدی شبرنگ (مهدی ساریا)

17 ژوئن 2021

مهدی شبرنگ کارشناس ارشد حسابداری زادگاهش ساری بوده و ادبیات علوم انسانی رشته تحصیلی او در دوران نوجوانی میباشد,نوشتن داستانهای

کوتاه و شعر ترانه و دلنوشته همیشه در صنعت قلب او قرار داشت و موسیقی را در سال ۱۳۸۳ آغاز کرد و با ساز گیتار پا به عرصه موسیقی

گذاشته ساز پیانو و سلفژ را در کنار ساز اصلی خود آغاز کرده و دوره تعوری موسیقی را در سالهای ۸۸_۸۹ گذارنده.علاقه او به سه تار باعث شد تا

دورانی را با این ساز بگذراند, بعد از کار در گروهای موسیقی مختلف با تست در شرکت توصیفی موسیقی لتکا و قبول این شرکت بعنوان آهنگساز

او کار خود را بصورت حرفه ایی در سال۹۰ آغاز کرده و با اثرهایی متنوع و مختلف ساختاری اهنگسازی بر روی دکلمه تصویر واقعی متن را به نمایش

کشانده و این باعث شد تا او دراین بخش فعالیتش را بیشتر کند.ایشان هم اکنون در ساریابند به عنوان خواننده فعالیت دارد.

  


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد میشود